Wat is kwaliteit?

Kwaliteit betekent “hoedanigheid” of, meer toegespitst, “eigenschap”: het woord is in die betekenissen ontleend aan het Latijnse qualitas. Een definitie van kwaliteit is: het geheel van eigenschappen van een object, waarbij een object een ding, activiteit, persoon of concept kan zijn. WikipediaNu in gewone mensen taal;


Een systeem voor kwaliteit is niks anders dan opschrijven wat je doet en hoe je het doet.

Om te certificeren is vervolgens nodig om ook daadwerkelijk te doen wat je hebt opgeschreven. Dit regelmatig monitoren en controleren om vervolgens aan te passen wat nog beter kan.
IEC/ISO9001:2015

Een Kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) beschrijft een model voor het beheersen van risico’s op basis van een gestructureerde werkwijze binnen een organisatie. De internationale ISO/IEC 9001:2015 standaard specificeert de eisen voor de planning, implementatie, werking, bewaking, onderhoud en verbetering van een gedocumenteerd QMS.Kwaliteit binnen uw bedrijf

Een gestructureerde bedrijfsvoering leidt tot kwaliteit en effectiviteit en dus tot kosten-besparing.

Door uw interne processen in kaart te brengen en feilloos op elkaar af te stemmen wordt uw interne werkproces effectiever en levert u nog betere kwaliteit.Welke waarde voegt Merit toe wanneer u uw systeem opzet en implementeert

  • Begeleiding en coaching tijdens de opzet van uw systeem;
  • Begeleiding tijdens de maanden dat het systeem operationeel is;
  • Monitoring en meting van de prestaties van het managementsysteem (bewijsmateriaal opstellen en verzamelen);
  • Interne toetsing van het hele systeem (interne audits);
  • Opstelling van de prestatie-rapportage (management review);
  • Begeleiding bij de certificering-audit.

©2019 All Rights Reserved - Merit - Designed and Developed by Merit Schrijvers.